Народним депутатам України

Проект Закону № 0931 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу) в запропонованій редакції загрожує свободі думки та слова, вільному вираженню поглядів та переконань.

Автори проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу) пропонують внести зміни:
– до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», а також уточнити термінологічний апарат,
– до Кодексу України про адміністративні правопорушення та до Кримінального кодексу,
– розширити повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Запропоновані зміни передбачають значне розширення термінологічного апарату, використовуючи поняття: «віктимізація», «множинна дискримінація», «дискримінація за асоціацією». Звертаємо увагу, що зазначені поняття суттєво відрізняються від вже чинних термінів у кримінально-правових науках. Розширення запропонованого термінологічного апарату значно ускладнить правозастосовну практику судових та правоохоронних органів.

Проектом пропонується встановити відповідальність за порушення законодавства про запобігання та протидію дискримінації, доповнивши Кодекс України про адміністративні правопорушення. А саме проектом передбачається розширення ознак, за якими особа може бути притягнена до відповідальності і накладання штрафів від 3400 до 11900 гривень за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації. Вважаємо, що перелік ознак у чинному анти дискримінаційному законодавстві, за якими особа може бути притягнена до відповідальності є вичерпним, а його розширення недоцільним.

У проекті пропонується значне розширення повноважень Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. У Пояснювальній записці зазначено: «надати Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини повноваження щодо видання за результатами розгляду звернень осіб та/або груп осіб з питань дискримінації обов’язкові для виконання вимоги (приписи) щодо усунення порушень законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації». Тобто Омбудсмену пропонується надати право складати адміністративні протоколи і видавати приписи, обов’язкові для виконання. Але стаття 55 Конституції України гарантує право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Крім того, безпосереднє застосування заходів примусу, не випливає з правового статусу Уповноваженого. Тобто запропоноване розширення повноважень не відповідає нормам чинного законодавства.

Таким чином, будь-які слова або критичні судження журналіста у матеріалі можуть бути розтлумачені як дискримінація, множинна дискримінація або дискримінація за асоціацією за будь-якими ознаками. Що потенційно гарантує притягнення до відповідальності і накладання штрафів.

У підсумку зазначаємо наступне: якщо парламент проголосує законопроект № 0931 в запропонованій редакції, то свобода думки та слова, вільне вираженню поглядів та переконань, а також об’єктивна журналістика як така опиняться під загрозою.