Hа минулому тижні була створена Коаліція громадських організацій «Суспільне мовлення». ЇЇ метою є забезпечення контролю суспільства над процесом створення громадського мовлення в Україні, вироблення – на основі акумулювання пропозицій від самого широкого спектру організацій та осіб – пропозицій щодо механізмів його побудови та функціонування.

З метою забезпечення ефективності, відкритості та прозорості процесу своєї діяльності, Коаліція “Суспільне мовлення” створила робочі групи, долучитися до співпраці в яких запрошує УСІ зацікавлені сторони. Саме розробки робочих груп і мають стати основою пропозицій від громадськості щодо законопроекту про суспільне мовлення в Україні.

Група фінансового планування. Завданням групи є дослідження фінансових потреб системи суспільного мовлення, аналіз всіх можливих джерел її фінансування, встановлення ймовірних шляхів використання для створення суспільного мовлення матеріально-технічної бази системи державного мовлення. Вироблення на основі проведеного аналізу найефективніших систем механізмів, що можуть забезпечити фінансову незалежність системи суспільного мовлення від держави та комерційних структур.

Група управління та громадського контролю. Завдання групи – визначення основних організаційно-правових форм, які б відповідали меті та завданням системи суспільного мовлення. Розробка на їхній базі кількох можливих моделей управління суспільним мовленням та механізмів громадського контролю його ефективності – для подальшого обговорення в парламенті . Окрім того, група займатиметься розробкою можливих алгоритмів реорганізації державного мовлення у систему суспільного мовлення.

Група розробки редакційних принципів. Група займатиметься виробленням засад редакційної інформаційної політики суспільних мовників, які мають забезпечити її незалежність, прозорість, захищеність редакцій новин від будь-яких політичних та комерційних впливів, відповідність загальновизнаним демократичним стандартам новин.

Група вироблення програмної концепції. Завданням групи є розробка варіантів збалансованої програмної концепції суспільного мовлення, які б максимально задовольняли інтереси існуючих в українському суспільстві національних та соціально-демографічних груп.

Група реорганізації та соціального забезпечення. Основним завданням групи є вироблення можливих оптимальних механізмів забезпечення інтересів працівників державних телерадіоорганізації під час реорганізації державних телерадіокомпаній у систему суспільного мовлення.

Усі розробки робочих груп будуть базуватися на спеціальних дослідженнях (соціологічних, опитувань фокус-груп, інше) та експертних оцінках.

Коаліція запрошує всі організації, що розділяють принципи Коаліції, приєднатися до неї та долучитися до співпраці у робочих групах. Для цього необхідно надіслати лист за адресою public_TV@nam.com.ua, в якому зазначити, в роботі якою групи хотіла б взяти участь ваша організація, а також ім’я і контакти особи, що буде вас представляти в ній.

„Телекритикa”