Президент Віктор Ющенко своїм Указом затвердив Доктрину інформаційної безпеки України. Документ розроблений Радою національної безпеки і оборони України на виконання абзацу 4 пункту 5 рішення РНБО України від 21 березня 2008 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки України», введеного в дію Указом Президента України № 377 від 23 квітня 2008 року.

 Основною метою реалізації положень Доктрини інформаційної безпеки України є створення в Україні розвиненого національного інформаційного простору і захист її інформаційного суверенітету.

 Забезпечення інформаційної безпеки України має здійснюватися за такими принципами:

 – свобода збирання, зберігання, використання та поширення інформації;

 – достовірність, повнота та неупередженість інформації;

 – обмеження доступу до інформації виключно на підставі закону;

 – гармонізація особистих, суспільних і державних інтересів;

 – запобігання правопорушенням в інформаційній сфері;

 – економічна доцільність;

 – гармонізація українського законодавства в інформаційній сфері з міжнародним;

 – пріоритетність національної інформаційної продукції.

 Відповідно до Доктрини, для цього необхідна державна підтримка вітчизняного виробника інформаційної продукції та телекомунікаційного обладнання, національних операторів телекомунікацій, зокрема, шляхом створення нормативно-правових, фінансових, фіскальних та інших передумов для підвищення їх конкурентоспроможності на світовому та національному ринках інформаційних та телекомунікаційних послуг.

 У документі зазначається, що в інформаційній сфері України вирізняються такі життєво важливі інтереси:

 1) особи:

– забезпечення конституційних прав і свобод людини на збирання, зберігання, використання та поширення інформації;

– недопущення несанкціонованого втручання у зміст, процеси обробки, передачі та використання персональних даних;

– захищеність від негативного інформаційно-психологічного впливу;

 2) суспільства:

– збереження і примноження духовних, культурних і моральних цінностей Українського народу;

– забезпечення суспільно-політичної стабільності, міжетнічної та міжконфесійної злагоди;

– формування і розвиток демократичних інститутів громадянського суспільства;

 3) держави:

– недопущення інформаційної залежності, інформаційної блокади України, інформаційної експансії з боку інших держав та міжнародних структур;

– ефективна взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського суспільства при формуванні, реалізації та коригуванні державної політики в інформаційній сфері;

– побудова та розвиток інформаційного суспільства;

– забезпечення економічного та науково-технологічного розвитку України;

– формування позитивного іміджу України;

– інтеграція України у світовий інформаційний простір.

УНІАН.