Глава держави підписав Закон України № 499–V «Про ратифікацію Угоди між
Україною та Європейським Союзом про процедури безпеки, які стосуються
обміну інформацією з обмеженим доступом», прийнятий парламентом 20
грудня 2006 року.
Законом ратифіковано Угоду між Україною та Європейським Союзом
про процедури безпеки, які стосуються обміну інформацією з обмеженим
доступом, підписану 20 грудня 2006 року. Метою Угоди є зміцнення
безпеки кожної зі Сторін шляхом забезпечення режиму безпеки для
інформації з обмеженим доступом.

За Угодою Сторони зобов’язалися захищати й охороняти інформацію з
обмеженим доступом; забезпечувати, щоб надана або отримана інформація з
обмеженим доступом зберігала гриф обмеження доступу, присвоєний їй
Стороною, яка надала інформацію; не використовувати такої інформації з
обмеженим доступом для цілей відмінних від тих, що встановлені
Стороною, яка надала інформацію, і для яких інформацію було надано або
отримано в обмін; не розкривати інформацію з обмеженим доступом третім
сторонам без попередньої згоди Сторони, яка надала інформацію.
Prezident.gov.ua