Хочемо звернути увагу засобів масової інформації (ЗМІ) в Україні на непоодинокі випадки порушення конституційних прав та свобод людини. Ці порушення вчиняються тими мас-медіа, які поширюють спотворену та неправдиву інформацію щодо діяльності релігійних організацій в Україні. У відношенні до протестантських церков вживаються образливі терміни „секта”, „тоталітарна секта”, “деструктивний культ”. Цим самим ЗМІ ображають релігійні почуття значної частини населення України, які відвідують євангельські протестантські церкви. Крім цього, систематичне вживання образливих слів на зразок „адепта” стосовно віруючих християн є приниженням їхньої честі та гідності, які проголошені в Україні найвищою соціальною цінністю.

Статтею 35 Конституції України встановлено, що кожен в Україні має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Таким чином основний закон України, що має найвищу юридичну силу, встановив право кожного вільно виражати свої погляди, в тому числі ті, які стосуються віри чи релігійних переконань.

На жаль деякі засоби масової інформації в Україні відверто зневажають ці свободи. Зневажання та приниження людини та її гідності з релігійних ознак виражається в однобічному висвітленні діяльності релігійних організацій в Україні. В більшості інформаційних матеріалів, які хибно вказують на деструктивний характер протестантських церков, викладена лише точка зору противників протестантського руху в Україні. Такий підхід відверто ігнорує принципи об’єктивності, повноти та точності, закріплені в ст. 5 ЗУ „Про інформацію”.

Негативна та неправдива інформація, яка розповсюджується через ЗМІ формує негативне та неприязне відношення суспільства до конкретних християнських конфесій, а також віруючих, які їх відвідують. Часто на сторінках друкованих засобів масової інформації та у програмах телебачення спотворюється інформація про богослужіння протестантських церков, брехливо віруючим закидається обмеженість та неповноцінність, які нібито є наслідком їхньої належності до цих церков.

Така інформаційна діяльність носить характер умисних дій, що направлені на розпалювання релігійної ворожнечі у суспільстві. Слід пам’ятати, що публічне ображення почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними почуттями принижує все суспільство і є злочином. Об’єктом посягання у цьому випадку є внутрішня безпека держави у сфері суспільної злагоди та миру.

Згідно ст. 3 ЗУ „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” мас-медіа в Україні не можуть бути використані для розпалювання релігійної ворожнечі. Згідно Закону України „Про телебачення та радіомовлення” телерадіоорганізації не мають права у своїх програмах закликати до релігійної ворожнечі, поширювати інформацію, яка принижує честь і гідність людини.

Просимо журналістів звернути увагу на те, що євангельські церкви, які стали об’єктами нападу з боку ЗМІ, належать до однієї з трьох гілок християнства – протестантизму. Відтак вони є на одному рівні з православ’ям та католицизмом. Баптистські, п’ятидесятницькі та харизматичні церкви, які є деномінаціями протестантської гілки християнства, є невід’ємною частиною світового християнства, а тому не можуть бути сектами.

У зв’язку з цим вимагаємо припинити приниження честі та гідності віруючих християн протестантських церков України, ображання їхніх релігійних почуттів та розпалювання релігійною ворожнечі у суспільстві.

Правління Асоціації „Новомедіа”.

19 квітня 2006 р.