Коментар Асоціації журналістів «Новомедіа» щодо проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації”

Міністерство культури, молоді та спорту України оприлюднило 20 січня 2020 року для громадського обговорення порівняльну таблицю проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації”. Про всеосяжність запропонованих змін до законодавства говорить і кількість сторінок – 131.

Автори ініціативи зазначають, що  метою законопроекту «є захист прав громадян на отримання достовірної та збалансованої інформації, прозорість діяльності поширювачів масової інформації та забезпечення національної інформаційної безпеки України», в тому числі «запровадження механізмів боротьби з дезінформацією в інформаційному просторі України та підвищення рівня медіаграмотності населення в умовах гібридної агресії РФ».

Цим проектом пропонується внести зміни до ЗУ «Про інформацію», Закон України «Про судовий збір», Закон України “Про безоплатну правову допомогу”, Закон України «Про запобігання корупції», Закон України “Про державну службу”, «Про освіту», Закон України “Про Службу безпеки України “; в тому числі визнати таким, що втратив чинність Закон України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”.

Юристи Асоціації «Новомедіа» проаналізувавши поданий законопроект у стислий термін, вважають за доцільне рекомендувати Кабінету міністрів утриматися від реєстрації даного проекту закону у Верховній Раді України, а народним депутатам – не підтримувати проект закону у разі його появи. У цьому контексті зазначаємо наступні проблемні зони запропонованого:

  1. Пропонується створити Асоціацію професійних журналістів України (АПЖУ). Цей новий орган матиме повноваження регулювати діяльність журналістів, реалізувати прямий державний контроль та ділити працівників медіа на «журналістів», «професійних журналістів» і «поширювачів інформації». Проектом передбачається, що АПЖУ буде видавати прес-карти лише «професійним журналістам», які матимуть право висвітлювати діяльність органів державної влади. 

Таким чином захист прав журналістів залежатиме від членства в АПЖУ. Це порушує конституційну заборону на обмеження у правах за належність чи не належність до громадських організацій (частина 4 статті 36 Конституції України). Непропорцій необмеження свободи слова в діяльності тих, хто не належить до АПЖУ, що не відповідає вимогам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (стаття 10). Це може тлумачитись, як примусова участь в об’єднанні та порушення стандартів щодо свободи асоціацій, що порушує вимоги Конвенції про захист прав людини.

  1. Уповноважений з питань інформації. Проектом передбачено створеннянового державного органу. Автори проекту пропонують наділити уповноваженого надширокими повноваженнями, майже монопольними. Наприклад, уповноважений матиме право:

– звертатися до суду із заявою про накладення штрафів. При цьому, поцедура накладання штрафів не передбачає запрошення на судове засідання особу – поширювачі інформації. Водночас розмір штрафів вражає – до 9 466 000 гривень.

  • Уповноважений обов’язково залучається третьою особою у судових спорах про спростування недостовірної інформації, поширеної масово. Це створює загрозу порушення права громадян на справедливий суд, що передбачено статтею 6 Європейської конвенції.
  • Уповноважений звертається до суду іззаявою про обмеження доступу до вебсторінки, вебсайту чи облікового запису або інформації у мережі Інтернет або поширеної за допомогою сервісу обміну миттєвими повідомленнями у разі відсутності ідентифікаційних даних їх власника, передбачених Законом України “Про інформацію”. Тобто під дію проекту закону підпадають не тільки журналісти і працівники ЗМІ, а й звичайні громадяни, які можуть під час спілкування користуватися різними засобами миттєвих повідомлень. При цьому проектом передбачається розміщення та невідкладне оновлення всіх ідентифікаційних даних. Вимога повної публічної ідентифікації порушує принцип анонімності та суперечить міжнародному і національному законодавству та становить суттєву загрозу свободі слова.

Проектом зазначено, що уповноважений веде свою діяльність незалежно від інших державних органів та посадових осіб і не є державним службовцем, тому на нього та його помічників не поширюється дія Закону України “Про державну службу”. При цьому, уповноважений призначається, звільняється Кабінетом міністрів – виконавчою гілкою влади. Це положення не відповідає нормі Конституції України, відповідно до якої вся державна влада в Україні поділяється на законодавчу, виконавчу та судову (ст. 6 Конституції).

Враховуючи вищенаведене, можемо зробити висновок, що створення нового органу уповноваженого з питань інформації спрямоване не на захист, а на обмеження права на свободу вираження слова та поглядів через надмірне втручання  держави в діяльність журналістів, працівників ЗМІ та звичайних громадян. Через загрозу надвисоких штрафів, відсутності правового механізму реального захисту прав журналістів та громадян, які поширюють інформацію, створюються умови для тотального контролю в інформаційній сфері з боку держави в особі уповноваженого.

  1. Індекс довіри. Запроваджується так званий «знак якості» для журналістів та громадян, які поширюють новини, інші інформаційні або інформаційно-аналітичні матеріали. Передбачено, що порядок та критерії ЗМІ, які можуть отримати індекс довіри будуть затверджені державним уповноваженим, на підставі оцінки від незалежної організації, обраної уповноваженим.

Виходячи із вищенаведеного, можемо зробити висновок, що представлена до обговорення урядова ініціатива щодо забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації не відповідає поставленій меті – захисту прав громадян. Натомість документ передбачає надмірне втручання в журналістську діяльність, містить прямі загрози для обмеження свободи слова та створює механізми тотального контролю за інформаційним  простором.

На думку Асоціації «Новомедіа», від подібних ініціатив слід відмовитися від початку і припинити зусилля у напрямку надмірного регулювання медіапростору.