Положення
“Про створення та роботу місцевих осередків Асоціації журналістів, видавців та мовників християн “Новомедіа”

Затверджено рішенням правління
(протокол №2 від 18.03.2006 р.)

Асоціація “Новомедіа” – громадська організація, у лавах якої – здібні, професійні та віддані люди. Президент та правління Асоціації підтримують (згідно з наявними можливостям) ініціативи, що надходять від представників у регіонах. Лише активна участь у роботі всіх членів дозволить Асоціації “Новомедіа” бути ефективною і виконувати завдання, визначені у Статуті та інших документах. Для цього створюються і працюють місцеві осередки Асоціації “Новомедіа”.

Наявність місцевих осередків у структурі Асоціації “Новомедіа” передбачена Статутом організації. Вони створюються для втілення у життя мети і завдання Асоціації та найбільш ефективного її функціонування. Щоб у місті або селищі з’явився місцевий осередок Асоціації “Новомедіа”, достатньо три особи, що є членами організації.


Функції місцевого осередку Асоціації “Новомедіа”

1. Впроваджує в життя мету і завдання Асоціації “Новомедіа”, сприяє більш ефективній її роботі.
2. Популяризує ідеї та цілі Асоціації “Новомедіа” у своєму регіоні.
3. Голова місцевого осередку за дорученням правління чи президента Асоціації “Новомедіа” представляє інтереси організації у відносинах з місцевими органами влади, засобами масової інформації, церквами, місіями, громадськими та політичними організаціями, фізичними особами.
4. Розповсюджує у регіоні матеріали та інформацію Асоціації “Новомедіа”.
5. Співпрацює з місцевими засобами масової інформації та її працівниками; здійснює моніторинг місцевих ЗМІ, вносить свої пропозиції та рекомендації.
6. Голова місцевого осередку готує рекомендації для кандидатів у члени Асоціації “Новомедіа” від даного регіону.

Принципи роботи місцевого осередку Асоціації “Новомедіа” та її членів

1. Визнання абсолютного авторитету Слова Божого – Біблії.
2. Повага до Церкви Христової та її священнослужителів.
3. Усвідомлення своєї відповідальності перед Богом і перед людьми у будь-яких діях, словах та вчинках.
4. Повага до принципів та цілей Асоціації “Новомедіа”, повага до її членів, правління та президента.
5. Згода діяти спільно заради реалізації статутних завдань Асоціації “Новомедіа”.

Загальні правила створення і роботи місцевих осередків Асоціації “Новомедіа” згідно зі статутом

1. Проведення установчих зборів і створення осередку відбувається за погодженням з правлінням Асоціації.
2. Обраний голова осередку затверджується на цю посаду рішенням правління Асоціації. Для розгляду своєї кандидатури обраний голова осередку повинен надати правлінню рекомендацію пастора своєї Церкви.
3. Осередки можуть діяти як зі статусом юридичної особи, так і без нього.
4. Місцевий осередок діє на основі Статуту Асоціації “Новомедіа”, а у випадку надання йому статусу юридичної особи – на основі власного статуту, який повинен відповідати вимогам та принципам Статуту Асоціації “Новомедіа”.
5. Правління Асоціації “Новомедіа” може прийняти рішення про ліквідацію осередку і/або зняття повноважень з його голови у випадку їхньої невідповідності принципам роботи місцевих осередків Асоціації “Новомедіа”.

Порядок створення і роботи місцевих осередків Асоціації “Новомедіа”

1. Місцевий активіст асоціації “Новомедіа” усно чи письмово повідомляє президента або одного з членів правління про намір створити у своєму місті (селі, селищі) місцевий осередок “Новомедіа”.
2. Ініціатор створення осередку отримує від правління згоду на проведення
установчих зборів.
3. У даному місті (селі) проводяться установчі збори, на них ухвалюється рішення про створення місцевого осередку Асоціації “Новомедіа”, обирається керівник осередку. Ці рішення фіксуються у протоколі. Мінімальний кворум – три особи, які є членами Асоціації.
4. Протокол із підписами голови та секретаря установчих зборів, а також рекомендація від місцевого священнослужителя обраному голові осередку надсилаються на поштову адресу Асоціації.

5.Місцевий осередок “Новомедіа” вважається легалізованим після отримання від правління Асоціації повідомлення про затвердження кандидатури голови осередку. Після цього він вноситься до реєстру місцевих осередків Асоціації “Новомедіа”.

Асоціація “Новомедіа”, її правління і президент вважають своїм обов’язком сприяти роботі місцевих осередків Асоціації “Новомедіа”, захищати на різних рівнях інтереси осередку, його членів і інтереси їхніх медіа-ресурсів!