За ініціативою Всеукраїнської громадської організації „Незалежна асоціація телерадіомовників” (НАМ) 20 грудня було створено Коаліцію громадських організацій, метою якої є розробка проекту функціонування суспільного телебачення в Україні. До складу Коаліції увійшли Громадська рада з питань свободи слова та інформації, Незалежна асоціація телерадіомовників, громадські організації „Інститут політики” та „Телекритика”, Академія української преси, комітет „Рівність можливостей”.

„Необхідність створення системи суспільного телебачення і радіомовлення вже давно стала актуальною темою для обговорення українською медіа-спільнотою. Закону України „Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України” вже більше, ніж сім років, проте жодного результативного кроку до його реалізації так і не було зроблено. Наразі всі державні ЗМІ відчувають кризу довіри, що особливо яскраво проявилася під час останньої виборчої кампанії, коли переважна більшість телерадіокомпаній слугувала інтересам окремих фінансово-політичних груп і навіть не намагалися здійснювати свою основну функцію – надавати повну і об’єктивну інформацію громадянам. Тому своєчасність розробки проекту функціонування суспільного телерадіомовлення в Україні є безперечною,” – говорить голова правління НАМ Тетяна Лебедєва.

За словами Лебедєвої, основними задачами Коаліції будуть розробка механізму управління та громадського контролю за роботою суспільного мовлення; створення інструменту фінансування суспільного мовлення, який би забезпечував його повну незалежність від держави та фінансово політичних груп; визначення концепції програмного наповнення та редакційної політики суспільного мовлення, яке б задовольняло потреби українських громадян; визначення шляхів використання ресурсів державних телерадіомовних організацій для заснування суспільного мовлення. „Ці чотири аспекти є ключовими в справі створення збалансованої та ефективної системи суспільного телебачення”, – зазначила Лебедєва. „Робота над проектом повинна базуватися на принципах свободи слова, закріплених в ст. 10 Європейської Конвенції про права людини. Рекомендації Європейських інститутів щодо гарантій діяльності суспільного мовлення, досвід діяльності існуючих у світі моделей та сучасний стан українських електронних ЗМІ також повинні адекватно враховуватися”. Лебедєва сказала, що другим етапом реалізації проекту після організації Коаліції буде аналіз законодавчої, економічної та технічної бази для створення суспільного мовлення та адаптація міжнародного досвіду, сумісного з українськими реаліями.

Наступний етап передбачає розробку нової редакції закону України „Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення” та проекту закону України „Про порядок роздержавлення системи державного телебачення і радіомовлення”, а також популяризацію ідеї існування суспільних електронних ЗМІ серед населення. „Заключним етапом має стати формування органів управління та громадського контролю за системою суспільного мовлення, налагодження фінансування, фахова підготовка творчого, технічного та адміністративного персоналу суспільних ЗМІ”, – сказала Лебедєва.

За словами Лебедєвої, розроблений Коаліцією детальний план дій, який пропонуватиме шляхи вирішення вищезазначених проблем, буде представлено громадськості наприкінці січня 2005 року.

“НАМ”.